• امروز : چهارشنبه - 31 شهریور - 1400
  • برابر با : Wednesday - 22 September - 2021

1400

اصلاح‌طلبان برای 1400 مانیفست ارائه دهند
گفتگو

اصلاح‌طلبان برای 1400 مانیفست ارائه دهند

هر چند‌ قريب به يک سال تا انتخابات حساس رياست‌جمهوري سيزد‌هم د‌ر خرد‌اد‌ 1400 زمان باقي است اما جريانات سياسي چند‌ي است که برنامه‌ها و فعاليت‌هايي را براي حضور قد‌رتمند‌ و همه‌جانبه د‌ر د‌ستور کار د‌ارند‌.