• امروز : چهارشنبه - 31 شهریور - 1400
  • برابر با : Wednesday - 22 September - 2021

مناقصه شهرداری

آگهی مناقصه – شهرداری کاشمر
مناقصه

آگهی مناقصه – شهرداری کاشمر

شهـرداری کاشمر در نظر دارد؛نسبت به واگذاری موارد ذیل از طریـق مناقصه عمومی اقـدام نمایـد.