• امروز : دوشنبه - 31 خرداد - 1400
  • برابر با : Monday - 21 June - 2021

امور سیاسی مملکت

شروع جریان سوم؟

شروع جریان سوم؟

اصلاحات يک تفکر، يک ايد‌‌ه و يک گفتمان است؛ بنابراين به مانند‌‌ خورشيد‌‌ي مي‌مانَد‌‌ که خورشيد‌‌ از بين رفتني نيست