• امروز : جمعه - 28 خرداد - 1400
  • برابر با : Friday - 18 June - 2021

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه – شهرداری کاشمر
مناقصه

آگهی مناقصه – شهرداری کاشمر

شهـرداری کاشمر در نظر دارد؛نسبت به واگذاری موارد ذیل از طریـق مناقصه عمومی اقـدام نمایـد.