• امروز : سه شنبه - 30 شهریور - 1400
  • برابر با : Tuesday - 21 September - 2021

آگهی مناقصه

آگهی مناقصه – شهرداری کاشمر
مناقصه

آگهی مناقصه – شهرداری کاشمر

شهـرداری کاشمر در نظر دارد؛نسبت به واگذاری موارد ذیل از طریـق مناقصه عمومی اقـدام نمایـد.