ویروس کرونا و داستان‌های کشف واکسن
ویروس کرونا و داستان‌های کشف واکسن

آلمانی‌ها لطیفه‌ای دارند با این مضمون که سه پژوهشگر آمریکایی ، انگلیسی و آلمانی برای تحقیق دربارۀ فیل به هندوستان می‌روند؛محقق آمریکایی شش ماه بعد برمی‌گردد و کتابی جیبی در ۸۰ صفحه می‌نویسد که عنوانش این بود: «همه‌چیز درباره فیل»

آلمانی‌ها لطیفه‌ای دارند با این مضمون که سه پژوهشگر آمریکایی ، انگلیسی و آلمانی برای تحقیق دربارۀ فیل به هندوستان می‌روند؛محقق آمریکایی شش ماه بعد برمی‌گردد و کتابی جیبی در ۸۰ صفحه می‌نویسد که عنوانش این بود: «همه‌چیز درباره فیل»… پژوهشگر انگلیسی یک سال بعد برمی‌گردد و کتابی ۲۰۰صفحه‌ای با مطالب باکیفیت‌تر و بهتری نسبت به قبلی می‌نویسد با عنوان  «فیل‌ها را بهتر بشناسیم» و اما استاد آلمانی … او چهار سال دیگر هم در هند می‌ماند و روی زندگی و رفتار فیل‌ها به‌دقت کار می‌کند وقتی به آلمان باز می‌گردد کتابی دانشگاهی در ۱۰جلد با عنوانی متواضعانه می‌نویسد: «مقدمه‌ای بر شناخت فیل»

اگر ملیت آن سه پژوهشگر را کنار بگذاریم متوجه می‌شویم اصل ماجرا واقعاً همین‌ است و آن‌کسانی که اطلاعات کمتری دارند، همیشه حکم‌های آبکی‌‌تر ولی قاطعی می‌دهند، ولی آن‌ها که زیاد می‌خوانند و زیاد می‌دانند غالباً چنین قاطع قضاوت نمی‌کنند زیرا آنان برخلاف گروه اول که میخ طویله خرشان را بر مرکز عالم کوبیده‌اند و دیگران اگر شک دارند، باید بروند عالم را متر کنند علم محدود خود را محور عالم تصور نمی‌کنند… این لطیفه را ضمیمه کنید با تمام اخبار کشف دارو واکسن و… که این روزها می‌شنوید!!!

  • منبع خبر : صدای خاوران