نظم جلسات برای من بسیار مهم بوده و باید رأس ساعت برگزار شود
نظم جلسات برای من بسیار مهم بوده و باید رأس ساعت برگزار شود

مسلم ساقی، فرماندار کاشمر در جلسه شورای آموزش و پرورش گفت: نظم جلسات برای من بسیار مهم بوده و باید رأس ساعت برگزار شود.

🔹 در تمامی جلساتی که فرماندار حضور دارد باید خود مسئولان شخصأ حضور داشته باشند.

🔹از عملکرد مدیران صیانت خواهیم نمود اما تشویق و حتی تذکر به صورت کتبی نیز داده خواهد شد.

🔹کمیت کلاس های اوقات فراغت قابل قبول نبوده و باید کیفیت نیز مد نظر قرار گیرد.

🔹هرچند کتابخانه‌ها مهم هستند اما فرهنگ کتاب و کتابخوانی هم باید ارتقاء یابد.

🔹یکی از منابع درآمدی آموزش و پرورش پایدار تجاری سازی خواهد بود.

🔹برای کاهش افسردگی دانش آموزان باید با کمک صاحب نظران طرحی آماده شود.

🔹برابر قانون کمک های والدین به مدارس باید خارج از فصل ثبت نام صورت گیرد

🔹هیچ دانش آموز واجب التعلیمی نباید از تحصیل بازبماند.

🔹دانش آموزان باید روش زندگی و مهارت آموزی را در مدارس فرا بگیرند

🔹معلمانی که در حوزه آموزش کمک کرده و ایثار می کنند باید تشویق شوند.

  • منبع خبر : صدای خاوران