سلامت اهالی روستاهای کلاته تیمور، خرو و تنورچه در خطر است!
سلامت اهالی روستاهای کلاته تیمور، خرو و تنورچه در خطر است!

رئیس مرکز بهداشت کاشمر گفت: با توجه به این‌که آب شرب روستاهای کلاته تیمور، خرو و تنورچه زیرنظر آبفای روستایی نیست، امکان شیوع بیماری‌هایی در این روستاها وجود دارد.

مجتبی قائمی در خصوص وضعیت پوشش حتمی سامانه‎های آب شرب روستاهای غیرتحت پوشش آبفای روستایی گفت: اکنون در بخش کوهسرخ روستاهای کلاته تیمور، خرو و تنورچه تحت پوشش آبفای روستایی نیستند و در فصل تابستان سلامت اهالی این روستاها تهدید می‎شود.

مجتبی قائمی بیان کرد: اهالی روستای کلاته‌تیمور و تنورچه رغبتی به واگذاری منابع آبی روستا به آبفای روستایی ندارند و مخالف این اقدام هستند.

وی بیان کرد: به‌رغم این‌که جمعیت روستای تنورچه از دو روستای کلاته‌تیمور و خرو بیشتر است و دارای منابع آبی و شبکه هستند اما شورای روستا و مردم آن هیچ تمایلی به واگذاری شبکه به آبفای روستایی ندارند و خودشان همه تبعات آن را بر عهده می‎گیرند.

رئیس مرکز بهداشت کاشمر افزود: با توجه به این‌که این موضوع با سلامت عمومی منطقه ارتباط دارد باید قبل از اینکه شاهد شیوع وبا در این روستاها باشیم اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.

  • منبع خبر : صدای خاوران