خطر انتقال کرونا در پمپ بنزین‌ها را جدی بگیرید
خطر انتقال کرونا در پمپ بنزین‌ها را جدی بگیرید

برخی از مهم‌ترین نکاتی که در جایگاه‌های عرضه سوخت باید رعایت شود؛

ـ برخی از مهم‌ترین نکاتی که در جایگاه‌های عرضه سوخت باید رعایت شود:

ـ دریافت وجه نقدی و پرداخت غیر الکترونیکی در جایگاه‌های سوخت نباید صورت گیرد.

ـ مراجعه کنندگان شخصا نسبت به باز و بسته کردن درب باک خودرو و هم‏چنین کشیدن کارت اقدام کنند و متصدیان جایگاه، عملیات سوخت‌گیری را انجام دهند.

ـ ضمن رعایت فاصله حداقل یک متری با متصدیان جایگاه از وسایل حفاظت فردی مانند ماسک مناسب و دستکش استفاده کنند.

  • منبع خبر : صدای خاوران