حوزه اقتصادی روستاها باید متولی داشته باشند
حوزه اقتصادی روستاها باید متولی داشته باشند

فرماندار کاشمر گفت: حوزه اقتصادی روستاها باید دارای یک متولی باشد تا در زمینه توانمندسازی مردم و جوامع روستایی بتواند به‌عنوان محور فعالیت اقتصادی روستا تلاش کند.

مسلم ساقی در نشست هماهنگی معین‌های اقتصادی از فعالیت پنج معین اقتصادی در این شهرستان خبر داد و گفت: بر اساس ارزیابی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی عملکرد معین‌های اقتصادی شهرستان تاکنون رضایت‌بخش بوده است.

وی بیان کرد: از اهداف اصلی اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی توانمندسازی جوامع محلی و روستایی با مشارکت خود مردم و بخش خصوصی است.

فرماندار کاشمر بیان کرد: معین‎های اقتصادی به‌عنوان متولی امور اقتصادی روستا در راستای توانمندسازی مردم و فعالیت‎های اقتصادی روستائیان فعالیت کنند. ساقی در ادامه با اشاره به اجرای طرح تشکیل صندوق‎های خرد افزود: تشکیل صندوق‎های خرد در سطح روستاها یکی از راه‎های اداره امور در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی توسط خود مردم است.

وی تصریح کرد: بهترین سرمایه در تمام حوزه‎ها اعتماد به نخبگان و جامعه مخاطب است، در همین راستا همه مدیران موظف به تسهیلگری امور مربوط به معین‎های اقتصادی در راستای توانمندسازی جوامع محلی و روستایی از طریق بخش خصوصی هستند.

  • منبع خبر : صدای خاوران