بزرگ‌ترین نمایشگاه دائمی در کاشمر راه‌اندازی می‌شود
بزرگ‌ترین نمایشگاه دائمی در کاشمر راه‌اندازی می‌شود

شهردار کاشمر گفت: با توجه به خدماتی که در مجموعه جنگل سیدمرتضی فراهم شده و از سویی انجام آسفالت و احداث سرویس بهداشتی به دنبال ایجاد و راه‌اندازی نمایشگاه دائمی منطقه‌ای با 600 غرفه هستیم.

جعفر سلیمانی با اشاره به بازدید فرماندار از مکان جدید جمعه‌بازار و اقداماتی که در مجموعه جنگل سیدمرتضی با وسعت۵۰ هکتار انجام شده؛ افزود: به رغم این‌که سایت پیرامونی جنگل که زمینی حدود۱۰هکتار بوده برای مکان جدید جمعه بازار مسطح و آماده شده اما برای جابجایی جمعه بازار پیشنهاد به شورای‌شهر و شورای تأمین ارسال شده که پس از تصویب خواهیم توانست کار را به سرانجام برسانیم.

وی عنوان کرد: تجمیع جمعیت متراکم سیدمرتضی که در برخی روزها در سایت جنگل به۳۰ هزار نفر می‌رسد از خصوصیات مکان جدید جمعه بازار است.

شهردار کاشمر اظهار کرد: با توجه به خدماتی که در این مجموعه فراهم شده به دنبال این هستیم در این منطقه نمایشگاه دائمی منطقه‌ای را با ۶۰۰ غرفه راه اندازی کنیم.

وی ادامه داد: براساس موافقت استاندار خراسان‌رضوی یکی از کارهای مشترک با معین اقتصادی توسعه شهری کاشمر، موضوع راه‌اندازی نمایشگاه منطقه‌ای است که در آن محدوده جانمایی گردیده و توسط مشاور نیز مطالعات آغاز و به زودی به تصویب خواهد رسید.

  • منبع خبر : آوای کاشمر