اجرای حکم صیاد پرندگان به دان پاشی برای آنها در خلیل آباد
اجرای حکم صیاد پرندگان به دان پاشی برای آنها در خلیل آباد

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلیل آباد از اجرای حکم جایگزین حبس یک صیاد پرندگان وحشی در این شهرستان خبر داد

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلیل آباد از اجرای حکم جایگزین حبس یک صیاد پرندگان وحشی در این شهرستان خبر داد و گفت : این متخلف که به جرم زنده گیری پرندگان از گونه سهره طلایی به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکوم شده بود با حکم جایگزین حبس قاضی محترم دادگاه کیفری خلیل آباد به ۲۷۵ ساعت خدمت عمومی دان پاشی برای پرندگان وحشی خلیل آباد محکوم شده که حکم نامبرده در حال اجرا می باشد.

وی ضمن تشکر از مجموعه دادگستری ، احکام جایگزین حبس را جهت جرائم سبک زیست محیطی و در راستای جلوگیری از تخلفات موثر دانست و گفت : جرائم نقدی ،حبس یا هر مجازات قانونی دیگر یک گونه حذف شده را به طبیعت بر نمی گرداند بنابراین این جرائم اگر باعث تغییر رفتار نسبت به محیط زیست نگردد فایده ای نخواهد داشت . اصل مجازات جهت تغییر رفتار در متخلفین است و قضات محترم توجه خاصی در این خصوص مبذول داشته اند.

شفیعیان افزود : انعکاس بخشی از مجازات متخلفین نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرم صورت می گیرد و از شهروندان درخواست کرد با آگاهی بخشی و توجه دادن سایرین نسبت به حفاظت محیط زیست به آن کمک کنند.

  • منبع خبر : صدای خاوران